Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji – 28.10.2020 r.

Zarząd spółki DOM DECO S.A.z siedzibą w Warszawie  (KRS: 470361) niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798) wezwał po raz trzeci wszystkich Akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji za pisemnym pokwitowaniem w siedzibie Spółki w Warszawie, tj. lokalu znajdującym się pod adresem Pl. Dąbrowskiego 2/4 lok. 8/9 w Warszawie (00-055) w dniach roboczych w godz. 10-16, w celu ich dematerializacji i wpisu Akcjonariuszy do Rejestru Akcjonariuszy Spółki. Wezwanie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 28 października 2020 r.